Religious, by Vincenzo Sagnotti, Perugia, Umbria, Italy, Nikon D300, Nikkor 50mm f/1.4