Traveling  , by Shaikh Mohir Uddin, Kushtia, Bangladesh. , NIKON D80