Pushkar Fair, by Suman Ghosh, Pushkar, Rajasthan, India, Nikon D90
   Photoburst - Travel Photography Contest