The Dark Side, by Albert Zaragoza, London, UK, Sony Nex-6
   Photoburst - Travel Photography Contest