Vishnusar Lake!!!, by Niladri Adhikary, Kashmir, India, Nikon D90, Tokina 11-16mm f/2.8